SUPER ROTARY

คุณสมบัติสินค้า:

เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง

SUPER ROTARY เป็นเครื่องพ่นสารเคมีระบบฝอยละอองละเอียด ULV ขนาดเล็กกระทัดรัด ใช้สารเคมีเข้มข้นสูงมีประสิทธิภาพ สะดวกในการใช้งานระบบรองหลังแบบเบาะอากาศช่วยลดความร้อนและการสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์และ ปั๊มลมระบบโรตารี่ในขณะใช้งานถังน้ำยาและพังน้ำมันเชื้อเพลิงทำจากพลาสติก ชั้นดีที่ทนทานต่อการกัดกร่อนและรังสี UV พร้อมแผ่นกรองเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันในระบบ ระบบปั๊มลมด้วยปั๊มโรตารี่ที่ปลอดจากการดูแลรักษาพร้อมไส้กรองอากาศแบบแห้งขนาดใหญ่ เพื่อให้มีปริมาณอากาศมากพอตลอดการใช้งาน ระบบควบคุมการปล่อยน้ำยาที่ออกแบบตามหบักสรีรศาสตร์พร้อมไกเปิด-ปิด สะดวกแก่การใช้งานพ่ต่อเนื่องหรือเป็นระยะๆ เป็นเครื่องพ่นสารเคมีระบบฝอยละอองละเอียด ULV ขนาดเล็กกระทัดรัด ใช้สารเคมีเข้มข้นสูงมีประสิทธิภาพ สะดวกในการใช้งาน ระบบรองหลังแบบเบาะอากาศช่วยลดความร้อนและการสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์และปั๊มลมระบบโรตารี่ในขณะใช้งานถังน้ำยาและพังน้ำมันเชื้อเพลิงทำจากพลาสติกชั้นดีที่ทนทานต่อการกัดกร่อนและรังสี UV พร้อมแผ่นกรองเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันในระบบ ระบบปั๊มลมด้วยปั๊ทโรตารี่ที่ปลอดจากการดูแลรักษาพร้อมไส้กรองอากาศแบบแห้งขนาดใหญ่ เพื่อให้มีปริมาณอากาศมากพอตลอดการใช้งานระบบควบคุมการปล่อยน้ำยาที่ออกแบบตามหบักสรีรศาสตร์พร้อมไกเปิด-ปิด สะดวกแก่การใช้งานพ่ต่อเนื่องหรือเป็นระยะๆ หลัการพ่นสารเคมีแบบ ULV คือ การพ่นน้ำยาที่มีความเข้มข้นสูงในปริมาณน้อยพ่นคลุมพื้นที่ได้มากจึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพ่นสารตัวทำลายน้ำมันเชื้อเพลอง และเวลาในการปฏิบัติงานและลดการสูญเสียสารเคมีและไม่ก่อปัญหาต่อสภาพแวดล้อม เนื่องจากละอองน้ำยาตกดินเครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง ULV SUPER ROTARY เป็นเครื่องพ่นแบบสายสะพายเพื่องานพ่นสารเคมีกำจัดแมลง สัตว์นำโรคและเชื้อโรคในมนุษย์ พืช สัตว์ และผลผลิตพ่นยาฆ่าเมลงนำโรค ในอาคาร บ้านพักอาศัย และพื้นที่เกิดโรค พ่นยาฆ่าแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนและในแปลงปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก อ้อย กาแฟ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ในโรงพยาบาล อาคาร บ้านเรือน ที่พักอาศัยของคนและคอกสัตว์พ่นสารเคมีกำจัดแมลง เพื่อารักขาสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรในไซโล ห้องเก็บของและในโรงงาน

 

เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง ULV SUPER ROTARY

 • เป็นเครื่องพ่นสารเคมีระบบฝอยละอองละเอียด ULV ขนาดเล็กกระทัดรัด
 • ใช้สารเคมีเข้มข้นสูงมีประสิทธิภาพ สะดวกในการใช้งาน
 • ระบบรองหลังแบบเบาะอากาศช่วยลดความร้อนและการสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์
 • ระบบปั๊มลมด้วยปั๊มโรตารี่ พร้อมไส้กรองอากาศแบบแห้งขนาดใหญ่ เพื่อให้มีปริมาณอากาศมากพอตลอดการใช้งาน
 • ระบบควบคุมการปล่อยน้ำยาที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ พร้อมวาล์วเปิด-ปิด
 • สะดวกแก่การใช้งานพ่นต่อเนื่องหรือเป็นระยะๆ

 

ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง ULV SUPER ROTARY

 • เครื่องยนต์: 2 จังหวะ ขนาดความจุ 52cc
 • กําลังเครื่องยนต์: 2 แรงม้า / 1.5 กิโลวัตต์
 • ระบบจุดระเบิด: ระบบอิเล็กโทรแมกนิติก
 • คาร์บูเรเตอร์: ระบบไดอะแฟรม
 • ระบบสตาร์ทเครื่อง: แบบมือดึงสตาร์ท ลานม้วนกลับ (Manual)
 • รูปแบบอัดอากาศ: โรตารี่คอมเพลสเซอร์ (Rotary Compressor)
 • นํ้าบันเชื้อเพลิง: นํ้ามันเบนซิน หรือ แก๊สโซฮอล์
 • ก้วบรรจุนํ้ามันเชื้อเพลิง: 1.2 ลิตร
 • กังบรรจุน้ำยาเคมี: 3 ลิตร
 • ค่าละอองสารเคมี ที่เครื่องผลิตได้: ค่า VMD น้อยกว่า 30 ไมครอน
 • ขนาดตัวเครื่อง: 41x45x50cm
 • นํ้าหนักเครื่อง (เครื่องเปล่า): 13 กิโลกรัม
 • เบอร์หัวฉีด (Nozzle) เทียบอัตราการไหล: พ่นละอองฝอย ULV
  - เบอร์ 7 (45) : 2 L/H
  - เบอร์ 8 (58) : 3 L/H
  - เบอร์ 9 (84) : 6 L/H

 

อุปกรณ์มาตรฐานของเครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง ULV SUPER ROTARY

 • ชุดหัวฉีดพ่น
 • ชุดเครื่องมือ
 • กรวยเพิมน้ำมันเชื้อเพลิง
 • กรวยเติมสารเคมี
 • คู่มือการใช้เครื่อง

 

การใช้งานเครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง ULV SUPER ROTARY

 • เป็นเครื่องพ่นสารแคมีระบบฝอยละอองละเอียด ULV แบบสายสะพายเพื่องานพ่นสานเคมีกำจัดแมลง สัตว์นำโรคและเชื้อโรคในมนุษย์ พืช สัตว์ และผลผลิต
 • พ่นยาฆ่าเมลงนำโรค ในอาคาร บ้านพักอาศัย และพื้นที่เกิดโรค
 • พ่นยาฆ่าแมลงศัตรูพืช ในโรงเรือนและในแปลงปลูกไม้ดอก ไม่ประดับ พืชผัก อ้อย กาแฟ
 • พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ในโรงพยาบาล อาคาร บ้านเรือน ที่พักอาศัยของคนและคอกสัตว์
 • พ่นสารเคมีกำจัแมลง เพื่อารักขาสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรในไซโล ห้องเก็บของและในโรงงาน

 

หลักการทำงานเครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง ULV SUPER ROTARY

 • เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด ULV SUPER ROTARY ใช้เครื่องยนต์ 2 จังหวะหมุนปั้มลมแบบโรตารี่ที่ปลอดการดูแลรักษาผลิตลมแรงดันต่ำเป่าผ่านหัว ฉีดน้ำยาที่ความเร็วลม 200 เมตร/นาที ทำให้สารเคมีที่ถูกพ่นออกมาแตกตัวเป็นละอองน้ำยาขนาดเล็กละเอียดลอยตามกระแส ลมแทรกซึ่งเข้าไปทุกพื้นที่พื้นที่เป้าหมาย เมื่อกดไกเปิด – ปิดน้ำยา ซึ่งสามารถควบคุมระยะเวลาการพ่นได้ตามต้องการ
 • SUPER ROTARY ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับเทคนิคการพ่นสารเคมีฝอยละเอียดระบบ ULV ที่ใช้สารเคมึความเข้มข้นสูงเป็นพิเศษได้โดยสามารถปรับอัตราการไหลของสาร เคมีระหว่าง 1–6 ลิตร/ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขนาดละอองน้ำยาที่ผู้ใช้ต้องการ

 

ข้อดีเครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง ULV SUPER ROTARY

 • SUPER ROTARY เป็นเครื่องพ่นฝอยละอองละเอียดระบบ ULV ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษให้พ่นสารเคมีเข้มข้นที่มีละอองละเอียด มากขนาดเม็ดน้ำยา 2-20 ไมครอนด้วย ปริมาณลม 35 ลบ.ม./ซม. จากปั๊มโรตารี่ที่ปลอดการดูแลรักษา ทำให้ละอองน้ำยาเกาะกลุ่มลอยปกคลุมพื้นที่ได้นานและทั่วถึงกว่าเครื่องพ่น ฝอยละอองทั่วไป ที่มีขนาดน้ำยาใหญ่กว่า 50 ไมครอน
 • หลักการพ่นสารเคมี แบบ ULV คือ การพ่นน้ำยาที่มีความเข้มข้นสูงในปริมาณน้อยพ่นคลุมพื้นที่ได้มากจึงช่วยลด ค่าใช้จ่ายในการพ่นสารตัวทำลายน้ำมันเชื้อเพลอง และเวลาในการปฏิบัติงานและลดการสูญเสียสารเคมีและไม่ก่อปัญหาต่อสภาพแวดล้อม เนื่องจากละอองน้ำยาตกดิน

 

ผ่านการทดสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข

 

 

โบรชัวร์เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง ULV SUPER ROTARY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"solo port 423" "ราคา กลาง ใน การ จัดหา เครื่อง พ่น ละออง ฝอย" "เครื่อง พ่นยูแอลวี สะพาย หลัง" "มาตรฐาน เครื่องยูแอลวีพ่น ยุง" "เครื่อง พ่น ละออง ฝอย solo" "รุ่น พอร์ต 423" "port 423" "เครื่องพ่นฝอยละอองชนิดสะพายหลัง" "เครื่องพ่น solo423" "ครุภัณฑ์เครื่องพ่นละอองฝอย" "Solo423" "ulvสะพายหลัง" "เครื่อง พ่น สาร เคมี ชนิด ละออง ฝอย สะพาย หลัง" "เครื่องพ่นละอองฝอยsolo" "เครื่อง พ่น ulv" "เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง" "ราคา กลาง เครื่อง พ่น ละออง ฝอย แบ ส พาย หลัง" "มาตรฐาน ครุภัณฑ์ เครื่อง พ่น ละออง ฝอย 2565" "เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ulv ชนิดสะพายหลัง" "โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย" "เครื่องพ่นละอองสะพายหลัง" "พอร์ต 423" "เครื่อง พ่น solo" "เครื่องพ่นเคมีสะพายหลัง" "SOLO PORT 423" "เครื่องพ่นsolo" "เครื่องพ่นละอองฝอยสะพาย หลัง" "เครื่อง ulv สะพาย หลัง" "ครุภัณฑ์ เครื่องพ่นฝอยละออง" "เครื่องพ่นลองฝอยโรตารี่"

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้